Contactgegevens

De woongroep van Ouderen Nieuw-Amer is gelegen aan de Parnaskruid 85 t/m 139, postcode 3824 PG, in de wijk Nieuwland van Amersfoort.

Het postadres van de Vereniging woongroep van Ouderen Nieuw-Amer is:
Parnaskruid 91
3824 PG Amersfoort
Algemeen email adres: secretaris@woongroep-nieuwamer.nl Claudette Wallé is de secretaris

Het bestuur bestaat verder uit:

Kick Bor, voorzitter, email voorzitter@woongroep-nieuwamer.nl

Peter Leenhouts, penningmeester, email: penningmeester@woongroep-nieuwamer.nl

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40508043.

De bankrekening van ‘Vereniging Woongroep van Ouderen Nieuw Amer’ te Amersfoort is NL32 RBRB 8842 1278 63.