Contactgegevens

De woongroep van Ouderen Nieuw-Amer is gelegen aan de Parnaskruid 85 t/m 139, postcode 3824 PG, in de wijk Nieuwland van Amersfoort.

Het postadres van de Vereniging woongroep van Ouderen Nieuw-Amer is:
Parnaskruid 91
3824 PG Amersfoort
Algemeen email adres: secretaris@woongroep-nieuwamer.nl Claudette Wallé is de secretaris

Het bestuur bestaat verder uit:

Kick Bor, voorzitter, email voorzitter@woongroep-nieuwamer.nl

Peter Leenhouts, penningmeester, email: penningmeester@woongroep-nieuwamer.nl

Bestuursleden Liselotte Tijssen en Hanneke van Schoten

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40508043.

De bankrekening van ‘Vereniging Woongroep van Ouderen Nieuw Amer’ te Amersfoort is NL32 RBRB 8842 1278 63.