Wat is wonen in woongroep Nieuw-Amer?

Op deze pagina vindt u informatie over hoe de bewoners van Nieuw-Amer woongroep wonen invullen. Als u na het lezen van deze informatie tot de conclusie komt dat u een zinvolle invulling van uw leven binnen onze woongroep ziet, vul dan het informatieformulier in. We nemen dan daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Op deze pagina vindt u informatie over:

Wat verstaan wij onder woongroep-wonen
Moet(-en) ik(wij) meedoen?
Wat doet de woongroep voor mij/ons?
Lidmaatschap vereniging Woongroep Nieuw-Amer
De statuten van de vereniging
Openbaar vervoer
Winkels
Medische voorzieningen

Wat verstaan wij onder woongroep-wonen?

Een van de grootste problemen bij het ouder worden is het wegvallen van sociale contacten, waardoor vereenzaming kan ontstaan. Ouderen die in groepsverband wonen, willen goede buren voor elkaar zijn en daarmee de zelfredzaamheid van zichzelf en van anderen bevorderen. Het is een bewuste, weloverwogen keuze om met behoud van eigen zelfstandigheid deel te zijn van een groep die functioneert volgens afspraken die door de deelnemers zelf gemaakt zijn.

De woongroep bestaat uit ongeveer veertig personen, in leeftijd variërend tussen de 58 en 95 jaar. De bewoners hebben een verschillende culturele, politieke en kerkelijke achtergrond. Dat willen wij zo houden. Onze woongroep is geen eiland waarop we ons afzonderen van de rest van de wereld.

Vrijheid en privacy staan hoog genoteerd. Het is leuk om samen te fietsen, te wandelen, te sjoelen (elke maandagmiddag is de sjoelclub actief), naar toneel, film of concert te gaan. Niemand is verplicht hieraan deel te nemen. Elke maand organiseren wij een maandmaaltijd waaraan men voor 4,50 euro kan deelnemen. Uiteraard wordt ook tijdens feestdagen zoals Pasen, Kerst iets gezamenlijks georganiseerd. Maar nogmaals, niemand is verplicht om daaraan deel te nemen.

Er zijn wel afspraken gemaakt die verband houden met de gezamenlijke  verantwoordelijkheid voor een goed beheer van de gemeenschappelijke ruimten en van de tuin. Het streven is dat de omgang met elkaar gedragen wordt door wederzijds respect en verdraagzaamheid. Daarom zijn de afspraken niet opgesteld om elkaar in een keurslijf te dwingen, maar juist om elkaars leefruimte te vergroten.

Hulp en aandacht
Wij zijn bereid tot onderlinge hulp en aandacht. Niet met professionele medische en andere zorg want daarvoor zijn thuiszorginstanties. We doen ons best om een sfeer te scheppen van ontmoeting, aandacht en gezelligheid. Om dat tot stand te brengen is het nodig dat elk groepslid bereid is naar vermogen bij te dragen aan zaken die het gemeenschappelijke belang dienen.

Moet(-en) ik(wij) meedoen?

De ‘verplichting’ die u als lid van de vereniging Woongroep Nieuw-Amer heeft is, voor zover daartoe lichamelijk in staat, is het koffie en thee schenken tijdens één van de drie koffie uurtjes die wij op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen organiseren. Omdat iedereen die dat kan, dit doet betekent dit dat u hooguit drie tot vier keer per jaar deze verplichting heeft. De woongroep vergadert drie keer per jaar. Ook daar is uw aanwezigheid gewenst uiteraard om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen.

Wat doet de woongroep voor mij/ons?

Het rendement van woongroep wonen is recht evenredig met uw investering daarin. Bij de meeste wooncomplexen kent men de buren twee huizen verderop niet eens. Wij kennen elkaar allemaal. Uiteraard naar persoonlijke voorkeur gaat dat kennen bij de één wat verder dan bij anderen en wordt uw sociale cirkel zo groot en verdiepend als u zelf wilt.

Lidmaatschap vereniging Woongroep Nieuw-Amer

Eenmalig inschrijfgeld
Per persoon die komt wonen in Nieuw-Amer wordt éénmalig een bedrag van € 100 berekend. Dit bedrag wordt in de algemene middelen van de vereniging gestopt.

Jaarlijkse contributie
De vereniging kent een contributie die bestaat uit een voor iedereen gelijk vast deel en een variabel deel. Dat variabele deel is qua bedrag afhankelijk van hoeveel tijd en energie men wil en kan steken in gemeenschappelijke taken.

Om de kosten laag te houden en de onderlinge saamhorigheid te bevorderen onderhouden wij zelf de gemeenschappelijke tuin en de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. Het aantal taken dat u op zich wil nemen bepaalt uiteindelijk het bedrag per maand wat u kwijt bent aan contributie. De betaling van de contributie kan naar keuze in één keer vooraf, in twee, vier of twaalf termijnen: als op 31 december de contributie van een jaar maar is betaald.

De volgende contributiebedragen worden met ingang van 1 juli 2023 berekend:

Vast deel Variabel deel Totale
Maand
bijdrage
Alleenstaand
geen taak
€ 6,30 € 7,45 € 13,75
Alleenstaand
1 taak
€ 6,30 € 5,15 € 11,45
Alleenstaand
2 taken
€ 6,30 € 2,90 €  9,20
Echtpaar
geen taak
€ 12,60 € 13,50 € 26,10
Echtpaar
1 taak
€ 12,60 € 11,20 € 23,80
Echtpaar
2 taken
€ 12,60 €  9,85 € 22,45
Echtpaar
3 taken
€ 12,60 € 7,40 € 20,00
Echtpaar
4 taken
€ 12,60 €  4,90 € 17,50

Koffiemunten
Op de gezamenlijke koffie-uren op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 10:00 en 11:00 betaalt men de koffie (of thee) met een Nieuw-Amer munt met een geldwaarde van € 0,20.

Maandmaaltijden
Per persoon rekenen we € 4,50 als u meedoet met de maandmaaltijd. Dit bedrag is inclusief drankjes en koffie na.

De statuten van de vereniging

De statuten van de Vereniging zijn in in pdf-formaat op te vragen via secretaris@woongroep-nieuwamer.nl.

Openbaar vervoer

De ‘achterkant’ van het complex ligt aan de overgang van de Waterdreef naar de Kruidendreef. Daar is 50 meter van Nieuw-Amer de halte ‘Leverkruid’ waarvandaan o.a. lijn 2 binnen 20 minuten naar het stadcentrum Amersfoort voert en onderweg een halte bij het het ziekenhuis Meander aandoet.

Winkels

Winkelcentrum de Nieuwe Hof ligt op 600 meter loopafstand van Nieuw-Amer. Daar vindt u o.a.:

Apotheek Nieuwland

dierenarts Krokké

Jumbo supermarkt,

bakkerij Groenendijk

Primera Nieuwland

Bloemenwinkel van Beest Nieuwland

Ferron Optiek

Snackbar

kapper Proud

Kruidvat

Afhaalcentrum Klein Jakarta

Medische voorzieningen

De huisartsenpraktijken Nieuwland en Watersteeg zijn binnen 5 autominuten en 15 loopminuten bereikbaar. Het Meander ziekenhuis is op 10 minuten met de auto en met openbaar vervoer binnen 15 minuten vanaf de halte Leverkruid.

Spreekt u dit alles aan?

Dan zult u zich bij ons thuis voelen. Voor contact, vult u ons informatieformulier in. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens, zie hiervoor ons privacyreglement.