Disclaimer

Ondanks het feit dat Woongroep Nieuw-Amer de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Woongroep Nieuw-Amer is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Woongroep Nieuw-Amer is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.